Ord og uttrykk om lån

 • Annuitetslån

  Når du tar opp et annuitetslån, skal du betale samme terminbeløp til banken hver eneste måned. Her betaler du minst i avdrag på første termin, før dette øker etterhvert. Dette betyr at rentene vil være dyrest…

 • Avdrag

  Avdrag er en komponent i det månedlige terminbeløpet sammen med renter. Rentene er prisen du betaler for å låne pengene, mens avdraget du betaler, er en del av tilbakebetalingen av pengene du har lånt.

 • Avdragsfrihet

  Det er mulig å søke om avdragsfrihet for en periode når man har et lån. Når det gjelder lån uten sikkerhet, er det vanlig å få tre måneders avdragsfrihet. Under avdragsfriheten trenger du bare å…

 • BankID

  Ved å signere med BankID, signerer du elektronisk samtidig som du legitimerer deg helt automatisk. I dag er dette den tryggeste måten å identifisere seg på i Norge, og samtlige banker landet over benytter seg…

 • Betalingsanmerkninger

  Hvis du unngår å betale tilbake gjeld, har kreditor mulighet til å be om at du får en betalingsanmerkning registrert på deg. Skulle du få en betalingsanmerkning, vil denne bli registrert hos de ulike kredittopplysningsbyråene.…

 • Betalingsevne

  Når man søker om et lån, er bankene pålagt å ta en vurdering på om du har en tilstrekkelig betalingsevne. Det betyr at du må ha en god nok inntekt til å håndtere både renter…

 • Betalingshistorikk

  Betalingshistorikken din baseres på tidligere innbetalinger av lån, kreditt og tilsvarende. Dersom du alltid har betalt fakturaene før frist, vil du ha en god betalingshistorikk. Har du ofte betalt i seneste laget eller til og…

 • Betalingsutsettelse

  En betalingsutsettelse betyr at du står over eller slipper en eller flere tilbakebetalinger over en bestemt periode. Du kan blant annet få en betalingsutsettelse på 2-3 terminer på forbrukslån hos noen banker. Husk at rentene…

 • Blankolån

  Når du tar opp et blankolån kan du velge selv hvordan du skal bruke pengene. Faktisk er samtlige forbrukslån, smålån og kreditter kategorisert som blankolån.    

 • Debitor

  Når du har tatt opp et lån og dermed skylder penger, kalles du for en debitor. Banken eller tilbyderen av lån blir da kreditor.

 • Effektiv rente

  Effektiv rente er nominell rente, samt alle kostnader i forbindelse med et lån. Dette er vanligvis gebyrer som etableringsgebyr og termingebyr. Effektiv rente er alltid høyere enn nominelle renter, og du bør alltid sammenligne førstnevnte…

 • Egenkapital

  Egenkapital kan betegnes som egne penger som du selv må stille med når du skal kjøpe løsøre og ta opp lån. En prosentvis egenkapital trenger du blant annet når du skal kjøpe bolig.    

 • Egenkapitalkrav

  Det stilles krav til egenkapital på de aller fleste store lån, unntaket er lån uten sikkerhet. Når du skal kjøpe eiendom kreves det normalt minst 15% egenkapital av summen du skal kjøpe for. Jo mer…

 • Eksempelrente

  Som en tilbyder av lån, er både banker og kredittkortselskapene oppgi det vi kaller for eksempelrente. Det betyr at de må opplyse om hva et lån koster, og eksemplet vil alltid være et gjennomsnitt av…

 • Etableringsgebyr

  Når banken skal opprette et lån, er det vanlig at de krever et etableringsgebyr. Gebyret betales kun en gang og skal dekke omkostningene til banken når de oppretter lånet til deg. Etableringsgebyret er som regel…

 • Finansagent

  En finansagent går under en rekke navn som låneagent, låneformidler og mer. Til tross for flere betegnelser er deres jobb å hente inn flere tilbud om lån på dine vegne. Dette gjør agenten enkelt fra…

 • Finansieringsbevis

  Et finansieringsbevis er en bekreftelse fra banken som forteller hvor stort lån du kan få til et formål du har søkt om lån til. Du kan for eksempel få et finansieringsbevis som beviser at du…

 • Flytende rente

  Flytende rente betyr at rentene endres i takt med styringsrenten. Når styringsrenten er lav og konkurransen i markedet er høy, er det vanligvis billigere å låne penger.

 • Forbrukslån

  Når du tar opp et forbrukslån, bestemmer du helt selv hva du skal bruke pengene til så lenge det er innenfor lovens rammer og regler. Andre kjennetegn på et forbrukslån er at bankene ikke krever…

 • Forfallsdato

  En forfallsdato er en frist hvor du må betale regningen din. Dersom du ikke betaler innen denne datoen vil du få en betalingspåminnelse, og hvis du fortsatt unnlater å betale, vil kreditor begynne på en…

 • Forsinkelsesrente

  Forsinkelsesrenter er renter som du må betale ekstra på et krav som ikke er overholdt i henhold til avtale. Det er Finansdepartementet som fastsetter satsene.

 • Gjeldsbrev

  Et gjeldsbrev er kontrakten mellom låntaker og låntilbyder. Dette brevet inneholder betingelsene for lånet som er tatt opp, hvordan nedbetalingen skal skje og flere detaljer. Kontrakten er rettslig bindende.

 • Gjeldsforsikring

  En gjeldsforsikring dekker lån og gjeld dersom det oppstår tap av liv, man blir sykemeldt over lengre tid, eller om man mister inntektsgrunnlaget sitt ved en ufrivillig arbeidsledighet. Dersom man tar opp et forbrukslån, er…

 • Hovedlåntaker

  Du står som hovedlåntaker dersom du tar opp et lån. Det vil si at du har et hovedansvar for at lånet betales tilbake i sin helhet i henhold til låneavtalen. Dette begrepet er aktuelt dersom…

 • Inkasso

  Inkasso betyr inndrivelse av utestående gjeld. Inkassosaken iverksettes når en låntaker ikke betaler inn terminbeløpet i henhold til låneavtale. Dette gjelder også ved gjeld til kredittkortselskap, kjøp på avbetaling, samt andre regninger.

 • Inkassoloven

  Inkassoloven styrer eller regulerer hvordan man skal inndrive et forfalt pengekrav, samt hvordan ulike inkassoselskap skal drive sine virksomheter.

 • Inkassosalær

  Dette er et gebyr du er nødt til å betale når et krav har gått til inkasso. Det er myndighetene som fastsetter beløpet på salæret.  

 • Insolvent

  Kan du ikke betale inn gjelden du skylder, blir du regnet som insolvent.  

 • Kausjonist

  En kausjonist skal garantere for hovedlåntakers gjeld. Det er for eksempel vanlig at man står som kausjonist når unge personer skal kjøpe bolig. Dersom hovedlåntaker misligholder gjelden, vil imidlertid kausjonisten holdes ansvarlig for innbetaling av…

 • Kreditor

  Alle aktører som tilbyr lån eller yter en kredittbasert tjeneste, regnes som kreditorer i det øyeblikket noen skylder dem penger. Vedkommende som skylder penger, kalles debitor.

 • Kredittramme

  En kredittramme er et maksimalt beløp som du kan benytte deg av. Begrepet kredittramme brukes i sammenheng med kredittkort.    

 • Kredittscore

  En kredittscore regnes ut av kredittopplysningsbyråene. Her vurderer de nøyaktig hvor stor risiko det er for banken å låne penger til en låntaker. Dersom du får en lav score, utgjør du en stor risiko for…

 • Kredittsjekk

  En kredittsjekk skjer når en bank for eksempel tar en titt på en persons personlige økonomi for å finne ut om det er forsvarlig å akseptere vedkommendes lånesøknad. Banken bruker offentlige opplysninger som blant annet…

 • Låneforsikring

  En låneforsikring for forbrukslån dekker som regel renter og avdrag opptil 12 måneder hvis du for eksempel skulle bli arbeidsledig, sykemeldt eller permittert. Denne forsikringen kan også gi rett til å få innfridd restgjeld ved…

 • Medlåner

  En medlåner vil være likt juridisk ansvarlig for et lån sammen med en annen person som tar opp lånet. Slik oppnår banken en bedre sikkerhet, samtidig som lånet enklere blir innvilget og rentene blir lavere.…

 • Mikrolån

  Et mikrolån er et lite forbrukslån. Slike lån er som regel på mindre enn 20.000 kroner.

 • Nedbetalingstid

  Nedbetalingstid eller nedbetalingsperiode er den tiden du avtaler å bruke på å betale ned et lån med banken. Vanligvis blir dette oppgitt i antall terminer eller år. Når det gjelder forbrukslån kan du ha maksimalt…

 • Nominell rente

  Nominell rente er avgiften som banken krever for å låne ut penger. I tillegg til dette må du som regel også betale gebyrer for etablering av lånet og for hver terminbetaling. Dette til sammen utgjør…

 • Pant

  Pant er en formuesgjenstand som blir tatt i sikkerhet slik at et krav skal oppfylles. For eksempel tar banken pant i boligen du kjøper hvis du har fått et boliglån. Da kan banken fremtvinge et…

 • Realkausjon

  Realkausjon betyr at kausjonisten har gitt utlåner eller banken pant i realverdier som en ekstra sikkerhet. Dette er ofte bolig eller annen verdi av betydning.

 • Refinansiering

  Å refinansiere betyr at man tar opp et nytt lån for å innfri eksisterende gjeld fra flere kreditorer. Dette handler om å samle små forbrukslån, gjeld fra kredittkort eller gjeld fra kjøp på avbetaling. En…

 • Serielån

  Dersom du har et serielån, skal du betale et større beløp i starten av låneperioden din. Summen synker imidlertid i takt med at gjelden reduseres. Dette skyldes at størrelsen på avdraget er det samme gjennom…

 • Smålån

  Et smålån er et mindre forbrukslån. Et vanlig smålån er gjerne et forbrukslån med en lånesum på under 75.000 kroner.

 • Terminbeløp

  Et terminbeløp er et månedsbeløp som skal betales inn. Dette er summen av renter og avdrag for hver enkelt tilbakebetaling til banken.

 • Termingebyr

  Termingebyret er et gebyr som skal dekke bankens administrative kostnader, og kommer sammen med den månedlige fakturaen. Kostnaden på et termingebyr på et forbrukslån er som regel på 40-50 kroner.