Hovedlåntaker

Du står som hovedlåntaker dersom du tar opp et lån. Det vil si at du har et hovedansvar for at lånet betales tilbake i sin helhet i henhold til låneavtalen.

Dette begrepet er aktuelt dersom du stiller med en kausjonist eller har en medlåntaker på lånet ditt. Husk at kausjonister og medlåntakere holdes ansvarlig for tilbakebetaling dersom hovedlåntaker misligholder forpliktelsene sine.