Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenter er renter som du må betale ekstra på et krav som ikke er overholdt i henhold til avtale. Det er Finansdepartementet som fastsetter satsene.