Realkausjon

Realkausjon betyr at kausjonisten har gitt utlåner eller banken pant i realverdier som en ekstra sikkerhet. Dette er ofte bolig eller annen verdi av betydning.