Flytende rente

Flytende rente betyr at rentene endres i takt med styringsrenten. Når styringsrenten er lav og konkurransen i markedet er høy, er det vanligvis billigere å låne penger.