Kausjonist

En kausjonist skal garantere for hovedlåntakers gjeld. Det er for eksempel vanlig at man står som kausjonist når unge personer skal kjøpe bolig.

Dersom hovedlåntaker misligholder gjelden, vil imidlertid kausjonisten holdes ansvarlig for innbetaling av gjelden.