Pant

Pant er en formuesgjenstand som blir tatt i sikkerhet slik at et krav skal oppfylles. For eksempel tar banken pant i boligen du kjøper hvis du har fått et boliglån. Da kan banken fremtvinge et salg av boligen dersom du misligholder gjelden din.