Låneforsikring

En låneforsikring for forbrukslån dekker som regel renter og avdrag opptil 12 måneder hvis du for eksempel skulle bli arbeidsledig, sykemeldt eller permittert.

Denne forsikringen kan også gi rett til å få innfridd restgjeld ved kritisk sykdom eller død.