Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er kontrakten mellom låntaker og låntilbyder. Dette brevet inneholder betingelsene for lånet som er tatt opp, hvordan nedbetalingen skal skje og flere detaljer. Kontrakten er rettslig bindende.