Debitor

Når du har tatt opp et lån og dermed skylder penger, kalles du for en debitor. Banken eller tilbyderen av lån blir da kreditor.