Eksempelrente

Som en tilbyder av lån, er både banker og kredittkortselskapene oppgi det vi kaller for eksempelrente. Det betyr at de må opplyse om hva et lån koster, og eksemplet vil alltid være et gjennomsnitt av kostnadene.