Betalingsevne

Når man søker om et lån, er bankene pålagt å ta en vurdering på om du har en tilstrekkelig betalingsevne. Det betyr at du må ha en god nok inntekt til å håndtere både renter og avdrag på lånet.

Samtidig skal du ha igjen penger etter at disse er betalt til for eksempel mat, annen gjeld og andre levekostnader. Dersom du har en høy inntekt i forhold til dette, vil du være i kategorien «god betalingsevne».