Gjeldsforsikring

En gjeldsforsikring dekker lån og gjeld dersom det oppstår tap av liv, man blir sykemeldt over lengre tid, eller om man mister inntektsgrunnlaget sitt ved en ufrivillig arbeidsledighet.

Dersom man tar opp et forbrukslån, er det imidlertid vanligere å tegne en låneforsikring. Denne gjelder bare det lånet som er tilknyttet forsikringen.