Insolvent

Kan du ikke betale inn gjelden du skylder, blir du regnet som insolvent.