Avslag på lån
9 .november, 2023

Hvorfor får jeg avslag på forbrukslån?

Morten Haugdahl Lie
Denne artikkelen er skrevet av
Morten H. Lie
Les biografien
Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Det kan være flere årsaker til at du får avslag på forbrukslån, men enkelte faktorer spiller en viktigere rolle enn andre. Ved å gjøre enkelte justeringer, kan avslag vendes til godkjennelse på et blunk.

I denne artikkelen skal vi forklare i enkle trekk hvordan banken vurderer søknaden din, samt gi deg informasjon om hvorfor søknaden din kan bli avslått. I tillegg får du solide tips til hvordan du kan få søknaden din godkjent.  

Kredittsjekk på forbrukslån

Banken må alltid gjennomføre en kredittsjekk av kunder som søker lån, i henhold til Finansavtaleloven. Dette gjelder for alle former for kreditt, og formålet med en slik sjekk er følgende:

 • Banken minimerer risikoen for tap av penger så mye som mulig.
 • Samtidig skal banken redusere risikoen for at kunden som ønsker å låne penger, får gjelds- og betalingsproblemer.

Det er kredittsjekken som avgjør om kunden får lån eller ikke. I den forbindelse er det ofte en kombinasjon av ulike faktorer som bidrar til at kunder får avslag på lånesøknaden sin. Dette går vi nærmere inne på nedenfor.

Kriterier for å få innvilget forbrukslån
Dersom kredittscoren din er for lav, vil banken se på deg som en for stor risiko til å innvilge lånet.

Vanlige årsaker til avslag

Betalingsanmerkninger

Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger, må du regne med at banken kommer til å avslå søknaden om lån. Imidlertid finnes det et lite unntak, og det er dersom du søker om lån uten sikkerhet hos banker som tilbyr forbrukslån med betalingsanmerkninger. Hos disse bankene kan du forvente svært høye renter og du må i tillegg eie egen bolig.

Da er det bedre å prøve å gjøre noe med betalingsanmerkningene. Her er noen tips:

 • Hold fokuset på å betale på gjelden som knyttes til betalingsanmerkningen. Ikke glem at anmerkningen blir fjernet med en gang gjelden er betalt inn.
 • En annen måte er å refinansiere gjelden, men da blir du nødt til å stille med sikkerhet for lånet du tar opp. Dersom du eier egen bolig kan du bruke den som sikkerhet, eller du kan bruke en kausjonist for lånet.

Husk: Dersom du nylig har betalt inn all gjeld knyttet til en betalingsanmerkning, bør du påse at denne er blitt slettet. Kreditor skal sørge for å slette den, men feil kan oppstå.

Inkassosaker

Sitter du med en eller flere aktive inkassosaker, kan du få avslag på søknaden din. Det finnes banker som kan godta dette, men da skal det være snakk om å refinansiere gjelden.

Ønsker du å kvitte deg med flere inkassosaker? Her er noen tiltak du bør prøve:

 • Start med å skaffe deg en oversikt over kravene du har.
 • Prøv å skaffe deg så mange tilbud om refinansiering som mulig. Her vil det være smart å bruke en låneagent.
 • De aller fleste sparer mye penger på å refinansiere dyre lån og kredittkortgjeld.
 • En refinansiering kan være forskjellen på rettslig inndrivelse av gjeld og et nedbetalt krav.
Velg riktig forbrukslån
Betalingsanmerkninger og inkassosaker er bankens største årsak til avslag på lån.

Avslag på grunn av alder

Selv om alle fra og med 18 år kan dra på seg gjeld lovlig, er det mange banker som setter en aldersgrense på over 18 år. I dag er det omkring 30 nisjebanker som tilbyr forbrukslån, men bare rundt 5-7 banker som har 18 års aldergrense for å søke.

De fleste banker setter aldersgrensen på minst 20 år, og noen banker krever faktisk at du må ha fylt 25 år.

Visste du at bankene også har krav til maksimal alder? Den vanligste grensen er 70 år, eller at lånet skal være nedbetalt innen fylte 75 år.

Noen tips og råd:

 • Søk hos banker hvor grensen er 18 år.
 • Bruk en låneagent som henter inn flere tilbud fra banker med aldersgrense på 18 år.
 • For eldre personer vil det være smart å søke om et mindre lånebeløp med en kortere nedbetalingstid.

Husk: Dersom du er ung og har en lav inntekt, bør du tenke deg om to ganger før du søker om lån.

For lav inntekt

Banker informerer som regel om minimumsinntekten du må ha for å få forbrukslån, hos mange banker er denne på rundt 120.000 kroner i året. Det betyr imidlertid ikke at du automatisk får innvilget lån selv om du har en høyere årsinntekt.

Bankene er pålagt å sjekke grundig om du har betalingsevne til å betale ned lånet du søker om. Her beregner de betalingsevnen din i forhold til inntekt og utgifter.

Dette må til:

 • Du må ha tilstrekkelig med inntekter til livsopphold, utgifter knyttet til bolig, gjeld og til å kunne betjene lånet du søker om.
 • Du skal ha en såpass god betalingsevne at du tåler en 5% renteøkning på gjelden du har.
 • Har du ikke en tilstrekkelig betalingsevne, avslås søknaden.

Noen tiltak dersom betalingsevnen ikke strekker til:

 • Du kan søke om et mindre forbrukslån.
 • Hvis du får avslag kan du alltid ta kontakt med banken du søkte hos for å be om en begrunnelse.

Husk: Dersom du tjener penger på utleie, hobbyvirksomheter eller andre lignende ting, bør du gjøre banken oppmerksom på dette. Du må også dokumentere disse inntektene.

Gjelden er for høy

Du kan oppleve å få avslag på søknaden selv om du har en god nok betalingsevne, dette fordi gjelden din er for høy.

Banken kan ikke utstede lån som gjør at din samlede gjeld blir høyere enn fem ganger inntekt.

Har du et eller flere kredittkort oppført i Gjeldsregisteret, vil dette også bli tatt med i bankens beregninger. Dette gjelder uavhengig om du skylder penger til kredittkortet eller ikke.

Noen tips:

 • Regn ut gjeldsgraden din selv før du søker og søk om en mindre sum.
 • Bruk en forbrukslånkalkulator for å regne ut.
 • Gi beskjed til kredittkortselskapet om at du ønsker å redusere kredittrammen din.
Forbruksgjelden blir lavere
Dersom lånet du søker om gjør at samlet gjeld blir høyere enn fem ganger årsinntekt, vil du ikke få innvilget lån.

Avslag på grunn av manglende kundeforhold

Dersom du søker om forbrukslån hos en tradisjonell bank, og ikke en nisjebank, kan det være at banken krever at du blir kunde og må flytte bank til de.

Dersom du får denne beskjeden som årsak til avslaget, har du ikke hentet inn mange nok tilbud om forbrukslån. Husk at sjansen for å få lån er større, jo flere tilbud.

Kredittscoren din er for lav

I dag er det kredittopplysningsbyråer som regner ut kredittscoren din når du søker om lån. De vanligste byråene du kan komme over heter Experian og Bisnode.

Kredittscoren din hentes inn av banken og hovedfaktorene man ser på i denne, er din inntekt, din gjeld og din betalingshistorikk. Andre faktorer er alder, sivilstatus, bosted med mer.

Slik begrunnes kredittscoren fra null til tusen:

1 – 300: Du anses som en høy risiko og søknaden bør avslås.

300 – 450: Risikoen for mislighold er fortsatt høy, og banken bør ta en nøye vurdering.

450 – 550: Risikoen for mislighold av lånet er moderat. Søknaden kan enten avslås eller innvilges.

550 – 750: Kunden utgjør en lav risiko og søknaden bør godkjennes.

750 – 1000: Risikoen for mislighold er veldig lav og søknaden bør godkjennes.

Husk: Bankene ser på disse anbefalingene i sammenheng med resten av vurderingen. Kredittscoren vil eksempelvis ha en mindre innvirkning, desto lavere beløp du søker om.

Ofte stilte spørsmål

Kan man få avslag på forbrukslån?

Ja, det er flere faktorer som føre til avslag på forbrukslån. En dårlig betalingshistorikk og betalingsanmerkninger er imidlertid de vanligste årsakene til avslag.

Kan hvem som helst få forbrukslån?

I teorien kan alle som har fylt 18 år få forbrukslån, men bankene opererer med ulike aldersgrenser. Bare et fåtall har 18 års aldersgrense, mens de fleste krever at du er over 20 år.

Kan alle ta forbrukslån?

I og med at forbrukslån kategoriseres som lån uten sikkerhet, kan i prinsippet alle søke om forbrukslån. Dette fordi man eksempelvis ikke trenger å eie bolig for å få lånet. Du må likevel sørge for å oppfylle krav til inntekt og gjeld for å få forbrukslån.