Angrerett på Forbrukslån
6 .oktober, 2023

Angrerett på forbrukslån

Morten Haugdahl Lie
Denne artikkelen er skrevet av
Morten H. Lie
Les biografien
Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Du får en angrerett når du tar opp forbrukslån, men det betyr ikke at du bare kan betale tilbake lånet. Når du bruker angreretten, vil du få tilbakebetalt etablerings- og termingebyret.

14 dagers angrerett for finansielle tjenester

I Norge har du 14 dagers angrerett på et kjøp av en vare eller en tjeneste, i henhold til angrerettsloven. Dette er med andre ord rettighetene til en forbruker ved avtaleinngåelse via fjernsalg eller utenfor et fast salgssted.

Dette betyr at du kan angre deg dersom du kjøper noe på internett, dette til tross for at det ikke finnes en fysisk butikk hvor du kan levere tilbake det du har kjøpt. Dette gjelder også finansielle tjenester over nett.

Dette må du gjøre for å benytte deg av angreretten

Når du skal benytte deg av angreretten, er du nødt til å sende en skriftlig melding til banken eller hos aktøren du har tatt opp lån hos. Som regel vil det være nok å sende en e-post hvor du legger til at du angrer på avtalen dere inngikk.

En annen mulighet er å sende inn et angrerettskjema. Dette skjemaet skal du du få når du tar opp forbrukslånet.

Husk også å ta vare på en kopi av korrespondansen du har med banken. Dette vil være nyttig i situasjoner hvor det oppstår uenigheter. Slik kan du blant annet dokumentere at du ønsket å benytte deg av angreretten før fristen gikk ut.

Som regel skal det ikke være nødvendig å oppgi årsaken til at du ønsker å benytte deg av angreretten.

Hvorfor har vi en angrerettlov?

Angrerettloven er til for å ivareta rettighetene til forbrukere når man tar opp et lån hos en finansinstitusjon eller handler en vare eller tjeneste overfor profesjonelle motparter.

Angrerettloven gjelder imidlertid ikke ved for eksempel kjøp av aksjer pga svingninger av verdi, eller handel tilknyttet pengespill og lotteri.

Dersom du ønsker å lese mer om angrerettloven, kan du trykke her.

Slik er reglene

Angreretten gjelder fra dagen du fikk lånet utbetalt og du har fått all informasjon om låneavtalen. Går det mer enn 14 dager siden pengene ble utbetalt, anses gjeldsbrevet å være bindende.

Du kan riktig nok betale tilbake lånet dersom du etter 14 dager finner ut at du angrer deg. Da må du imidlertid betale inn etableringsgebyret, samt påløpte termingebyrer i tillegg.

Banken har krav på et nettooppgjør

Angrer du på lånet du har tatt opp, må du betale inn pengene du har lånt. Da har banken krav på noe som heter for et nettooppgjør. Dette vil si at banken beregner renter på lånet fra det øyeblikket pengene ble betalt ut til din konto. Hvor mye penger dette dreier seg om, avhenger av størrelsen på forbrukslånet ditt.

Pengene må være inne innen 30 dager

I henhold til angrerettloven, har låntakeren 30 dager på seg til å betale tilbake hele lånet. Dette er inklusive angrefristen på 14 dager. Dermed har du to uker på å angre, før du får to uker på å betale inn alt.

Dersom pengene ikke er inne før fristen, vil det bli ansett som at du har fraveket angreretten.

Ofte stilte spørsmål

Kan man angre lån?

Finansavtaleloven sier at forbrukere har angrerett for avtaler om finansielle tjenester som ble inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. En forbruker har alltid angrerett ved kredittavtaler og kausjonsavtaler.

Kan banken trekke tilbake lånet?

Hvis det skulle komme frem nye opplysninger under behandlingsprosessen av lånesøknaden, kan banken trekke finansieringsbeviset. Årsaker til at banken trekker seg kan for eksempel være at inntekts- eller gjeldssituasjonen hos søker har endret seg.

Hvordan fungerer angrerett?

Angreretten er en lovfestet rett for forbrukerne til å gå fra en avtale om kjøp av vare eller finansiell tjeneste mot en profesjonell part innen en bestemt periode. Denne perioden er som regel på 14 dager.