Inkasso
19 .februar, 2024

Hva skjer når et krav går til inkasso?

Morten Haugdahl Lie
Denne artikkelen er skrevet av
Morten H. Lie
Les biografien
Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Hva skjer når et betalingskrav går videre til inkasso? Her får du all informasjon om prosessen og rettighetene du har dersom du ikke betaler kravet.

Hva er inkasso?

Et inkassokrav er et krav du får om betaling av utestående gjeld som ikke ble betalt innen opprinnelig forfallsfrist.

Inkassokravet har normalt en betalingsfrist på 14 dager og dersom det ikke innfris vil beløpene raskt vokse betydelig.

Inkasso kommer som regel i regi av et inkassoselskap. Det finnes en rekke slike selskap i Norge, blant annet Kredinor, Visma og Intrum.

Prosessen når en sak går til inkasso

Så, hva skjer når du ikke har betalt regningen din innen forfall?

Steg 1 – Utenrettslig inkasso

Det første steget i prosessene kalles for utenrettslig inkasso. Når første faktura ikke betales før forfall, får du en purring og deretter et inkassovarsel hvis purringen ikke betales.

Både purringen og inkassovarselet skal komme med en betalingsfrist på 14 dager. Et inkassovarsel betyr imidlertid ikke at saken har gått til inkasso. Det betyr at det vil gå til inkasso dersom du ikke betaler kravet. Inkassovarsel får du enten via post eller på Digipost.

Utenrettslig inkasso betyr at saken blir løst før den går videre til en rettslig behandling. Dersom du er uenig i kravet, har du mulighet til å ta en dialog med innkrever. Statistisk sett løses de fleste inkassosaker i denne fasen.

Når inkassovarselet forfaller uten betaling, går saken til inkasso. Videre vil inkassoselskapet sende ut en betalingsoppfordring. I denne vil det opplyses om beløp, kravets innhold og konsekvensene dersom du ikke betaler. Også her vil det være en betalingsfrist på 14 dager.

Steg 2 – Rettslig inkasso

Rettslig inkasso er den siste fasen i inkassoprosessen. Rettslig inkasso er mye mer alvorlig enn utenrettslig inkasso.

Når kravet ikke blir betalt selv etter at du har fått betalingskrav fra et inkassoselskap, går saken videre til rettslig behandling.

Saken behandles i Forliksrådet som er første instans. Her er målet å komme til enighet med innkrever eller den du skylder penger.

Innkrever sender en forliksklage som du er nødt til å svare på. Dersom du unnlater å svare, kan du få en uteblivelsesdom. I Forliksrådet vil man alltid prøve å finne en løsning via mekling.

Samtidig vil det påløpe kostnader knyttet til saksbehandlingen i rettssystemet. Det er derfor alltid økonomisk smart å betale kravet før man når rettslig behandling.

Skulle tvisten gå videre fra mekling igjen, så er neste ledd lønnstrekk eller andre tiltak for å tvinge inn pengene. Dette heter begjæring om utlegg.

Betalingsanmerkninger

Når man ikke betaler inn et krav innen inkassofrist, vil man få en betalingsanmerkning. Denne anmerkningen registreres etter en måned. Du kan når som helst gå inn å betalingsanmerkningen hos et kredittopplysningsbyrå.

Dersom man har betalingsanmerkninger, vil dette påvirke blant annet søknader om lån og abonnementer. Banker og mobiloperatører vil alltid gjøre kredittvurderinger av de som søker om dette og her vil betalingsanmerkningene komme frem slik at søknadene automatisk blir avslått.

Har du betalingsanmerkninger?
Betalingsanmerkninger gjør at du i verste fall ikke blir kredittverdig når du søker lån.

Tips: Trenger du mer info om betalingsanmerkninger? Hos Statens Innkrevingssentral finner du svar på det aller meste om betalingsanmerkninger.

Inkassovarsel på forbrukslån

Dersom du ikke har betalt avdrag på forbrukslån, vil det være smart å ta kontakt med banken som utstedte lånet med en gang. Kreditor vil aldri gi seg når det gjelder å tvinge inn pengene sine, men ved å være i dialog med dem, kan dere finne en betalingsløsning sammen.

Banken kan blant annet gå med på å gi deg avdragsfrihet, slik at du i en bestemt periode kan konsentrere deg om å bare betale renter og gebyrer. En annen mulighet kreditor har, er å forlenge lånet slik at du betaler mindre per måned.

Disse rettighetene har du ved inkasso

Innsigelser på kravet

Inkassoloven regulerer innsigelser fra skyldner. Her har du rett til å legge fram innsigelser dersom du mener at kravet er feil.

Innsigelser mot kravet må sendes inn i god tid før frist. Mener du som skyldner at kravet er feil, mens innkreveren mener det er riktig, går konflikten videre til forliksrådet.

Formidlende omstendigheter

Innkreveren som skal kreve penger er nødt til å forholde seg til inkassoloven og personvernopplysningsloven. Blant annet skal de handle med diskresjon samt profesjonalitet.

I inkassoloven § 8 står det at det er i strid med god inkassoskikk å anvende metoder som utsetter motparten for urimelig skade eller ulempe.

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer når en sak går til inkasso?

Når et ubetalt inkassokrav forsømmes eller ikke betales, kan det få alvorlige konsekvenser som for eksempel betalingsanmerkninger, lønnstrekk, samt tvangssalg av eiendeler.

Når kan et krav sendes til inkasso?

En melding om inkassovarsel eller en purring kan bli sendt allerede dagen etter at betalingsfristen i fakturaen er utløpt, men bare så lenge det ikke følger med krav om gebyrer i henhold til inkassoloven.