Nedbetalingstid på forbrukslån
9 .juni, 2023

Slik er skattefradraget på forbrukslån og gjeldsrenter

Morten Haugdahl Lie
Denne artikkelen er skrevet av
Morten H. Lie
Les biografien
Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Visste du at de reelle kostnadene for et forbrukslån faktisk er lavere enn det du betaler inn til banken? Dette skyldes pengene du får tilbake i form av mindre skatt.

Det er skattefradraget for gjeldsrentene som føres opp i skattemeldingen, likevel bør du lese deg opp på hvordan beregningen ser ut. Samtidig er det viktig å se etter om du får det fradraget du faktisk skal ha.

Inntektsåret 2022

Skattefradraget for gjeldsrenter er 22% for inntektsåret 2022. Fradraget har du krav på hvis du betaler renter til kredittselskaper, lån fra arbeidsgiver eller lån fra private långivere.

Faktorer som betegnes som gjeldsrenter i forfallsåret:

 1. Renter på lån og kreditt
 2. Forsinkelsesrenter
 3. Etableringsgebyr
 4. Termingebyr
 5. Finansieringskostnader som kommer av en refinansiering

Husk at rentene må være forfalt og betalt før forfallsåret er omme. Bare da kan du få fradraget du har krav på. For eksempel vil du ikke få fradraget dersom du venter til over nyttår med å betale, til tross for at rentene forfalt før 31. desember. Da skal dette tas med i det neste årets skatteoppgjør.

Ting du ikke får fradrag for

Dersom du er sent ute med å betale renter og avdrag, kan du i verste fall risikere å få en inkassosak. Når det gjelder slike saker, vil du ikke få fradrag for kostnadene. Med andre ord vil du ikke få fradrag når det er snakk om rettslig inndriving av gjeld.

Har du fått registrert en inkassosak på deg, vil rentene bare fortsette å løpe på gjelden din. Her kan du som regel få fradrag, men bare dersom rentene er forfalt og betalt.

Kredittkort og kredittkjøp

Rentene du potensielt belastes for, fra kredittkortet ditt, gir deg krav på et skattefradrag. Dette gjelder imidlertid ikke eventuell årsavgift eller gebyr for uttak.

I motsetning til vanlige bankkort, vil kredittkort som du bruker i sammenheng med jobb bety fradrag for både gebyr og årsavgift.

Dersom du bruker kredittkortet til å kjøpe noe på avbetaling, oppstår det en litt snodig begrensning. Her er regelen slik at dersom tilbyderen av kreditt er den samme som selgeren, vil du få et skattefradrag bare for effektive renter opp til 17%. Dersom de effektive rentene er høyere, vil det bli beregnet hvilket beløp som de 17% tilsvarer, og dette blir fradraget.

Har du lav inntekt? Les her

Å få lån eller kreditt med en relativt lav inntekt, kan være vrient, men ikke umulig. Eksempelvis kan en student som bare jobber helg få kredittkort eller små forbrukslån. Imidlertid kan det være at disse personene går glipp av skattefradraget, hvis vedkommende opparbeider seg høye kostnader i form av renter.

Dette skjer hvis inntektene er lavere enn personfradraget du får. For 2022 var fradraget på 52.450 kroner.

Har du medlåntaker?

Har du tatt opp lån sammen med en annen person, kan dere i felleskap bestemme hvordan skattefradraget skal fordeles mellom dere. Husk at banken bare rapporterer betalte gjeldsrenter på den av dere som er registrert som hovedlåntaker.

Her kan det med andre være aktuelt å gjøre noen endringer i forbindelse med hvem som skal føres opp i skattemeldingen.

Forskjell på gift og ugift

Det foreligger et skille mellom ektefeller og ugifte som er medlåntakere. Slik er reglene:

 • Ektefelle er medlåntaker

Her kan dere fordelere skattefradrag for gjeldsrenter som dere selv vil.

 • Samboer/venn/annen er medlåntaker

Her kan skattefradraget endres i forbindelse med reelt ansvarsforhold. Eksempelvis hvis medlåntaker er ansvarlig for 40% av lånet som er tatt opp, kan 40% av gjeldsrentene bli overført på denne personen.

Denne posten er spesielt viktig i skattemeldingen

Det gjøres riktig nok sjeldent feil i skattemeldingen, men det er alltid lurt å sjekke at beløpene stemmer nå meldingen er klar. Dette gjør du enklest mulig ved å sammenligne skattemeldingen med årsoppgaven som du har fått fra banken eller kredittkortselskapet.

 1. Dersom du ser at beløpet ikke stemmer, kan du endre dette selv i post 3.3.1 i skattemeldingen.
 2. Du kan også kontakte banken eller kredittkortselskapet og be de rette opp feilen
 3. Skulle Skatteetaten be om dokumentasjon, kan du be om en ny komplett årsoppgave fra banken eller kreditoren.

Kort oppsummering

 • Du får 22% skattefradrag av alle gjeldsrenter du betaler
 • Alle kostnader i sammenheng med inkassosaker, gir ikke rett til skattefradrag.
 • Ektefeller kan fordele skattefradraget hvis man ser at dette lønner seg. Når det gjelder samboere må fordelingen gjøres etter det reelle ansvaret for lånet man har.